2010년 4월 29일 목요일

Bibimbap


Bibimbap (Bản mẫu:IPA-ko là một [phổ biến [ẩm thực Hàn Quốc | Hàn Quốc món ăn.]] Từ này có nghĩa là "cơm trộn". Bibimbap là phục vụ như là một bát gạo trắng ấm đứng đầu với namul (xào và dày dạn rau) và gochujang(ớt dán). Một quả trứng sống hoặc rán và thịt thái mỏng (thường là bò) là những bổ sung phổ biến. Các thành phần được khuấy cùng kĩ lưỡng trước khi ăn. nó có thể được phục vụ hoặc lạnh hay nóng.

댓글 없음:

댓글 쓰기