2010년 4월 28일 수요일

Bulgogi


Bulgogi
(((IPA-ko | pulɡoɡi))) là một món ăn Hàn Quốc thường gồm ướp thịt nướng , mặc dù thịt gà cũng có thể được sử dụng.

댓글 없음:

댓글 쓰기