2010년 4월 29일 목요일

Galbi


Galbi
hoặc kalbi thường đề cập đến một loạt các gui hoặc grill món ăn trong ẩm thực Hàn Quốc đó là làm với ướp bò (hoặc thịt lợn) xương sườn ngắn trong một ganjang sốt dựa Hàn Quốc tương.

댓글 없음:

댓글 쓰기