2010년 5월 6일 목요일

Ahn Sung-ki


Ahn Sung-ki (Hàn Quốc: 안성기, sinh ngày 01 tháng 1 năm 1952) được biết đến với công chúng là "quốc gia Nam diễn viên xuất sắc nhất của Hàn Quốc".

댓글 없음:

댓글 쓰기