2010년 5월 2일 일요일

bánh Tok

bánh Tok là một món ăn truyền thống ở Hàn Quốc.
Một chiều dày nhất định canh với thái mỏng đun sôi, đặt bánh Gạo trắng thực phẩm và thịt, trứng và các thành phần khác và trang trí với một bên của bánh bao eongeona ăn. Ngày truyền thống của năm mới tại Hàn Quốc, tôi phải ăn bánh canh lúa, canh bánh gạo để ăn nhiều chất béo bằng cách ăn một năm mới sắp tới mang lại may mắn rằng cô ấy đã đức tin.

댓글 없음:

댓글 쓰기