2010년 5월 6일 목요일

Bo bo
Bo bo hay ý dĩ hoặc cườm thảo (danh pháp khoa học: Coix lacryma-jobi), là một loài thực vậtnhiệt đới thân cao để lấy hạt trong họ Hòa thảo (Poaceae), có nguồn gốc Đông ÁMalaysia bán đảo nhưng được gieo trồng ở nhiều nơi trong ruộng, vườn như là một loại cây một năm.

댓글 없음:

댓글 쓰기