2010년 5월 23일 일요일

Choi Kyu-hahChoi Kyu-hah (ngày 16 tháng 7 1919 - 22 tháng 10 năm 2006) (cũng viết Choi Kyu-ha) là tổng thống của Hàn Quốc giữa năm 1979 và 1980.Ông sinh ra tại thị trấn Wonju, nằm ở tỉnh Gangwon. Ông là bộ trưởng ngoại giao của Nam Triều Tiên 1967-1971 và làm thủ tướng 1975-1979.

댓글 없음:

댓글 쓰기