2010년 5월 5일 수요일

Choi Soo-Jong
Choi Soo-Jong (luân phiên Choi Su-Jong, sinh ngày 28 Tháng 12 1962 ~) là một diễn viên Hàn Quốc. Choi có trận ra mắt vào năm 1987 như là một diễn viên trẻ trong vở opera xà phòng TV 'Tình yêu Tree ". Ông đã xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và là một MC trên các chương trình giải thưởng khác nhau.

댓글 없음:

댓글 쓰기