2010년 5월 3일 월요일

Dakbokemtang


Dakbokemtang của Hàn Quốc là chiên hoặc cháo.
Thịt gà và hành lá, hạt tiêu và gia vị và nướng để tạo ra một số nước dùng để ra đi.

댓글 없음:

댓글 쓰기