2010년 5월 4일 화요일

Gamjatang

Gamjatang canh với thịt heo tắm cột sống. Khoai tây và rau cải, hành lá, hạt tiêu đỏ, mè và đi vào thức ăn của Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기