2010년 5월 4일 화요일

Gejang
Gejang hoặc gejeoteun Hàn Quốc trong khi nấu cá ướp muối, ướp muối và thực phẩm lên men, cua tươi, ướp hạt tiêu đỏ trong thực phẩm đậu nành là ngày.

댓글 없음:

댓글 쓰기