2010년 5월 16일 일요일

Hàn Quốc cầu thủ bóng đá dự bị tại World Cup 2010.


2. Jung Sung-Ryong (04 Tháng Một 1985 ~) là một cầu thủ bóng đá của vị trí thủ môn Hàn Quốc. Hiện đang chơi cho thành viên Ilhwa Chunma. Nó cao, với lớn lớn thì được tên khác là khổng lồ.

3. Lee Woon-jae ( 26 Tháng 4 1973~) là một cầu thủ bóng đá của vị trí thủ môn Hàn Quốc. Hiện đang chơi cho thành viên Suwon Samsung Bluewings. Nó làm cho bóng giữ khoảng 90% thì được tên khác là 'tay nhện' . Còn nó tình huống khi nào không di chuyển để giữ bóng thì có tên khác thứ hai là 'đá phật' .

댓글 없음:

댓글 쓰기