2010년 5월 2일 일요일

JajangmyeonJajangmyeon (hangul: 자장면; cũng viết là Jjajangmyeon, 짜장면) là món mì xào của người Triều Tiên, rất giống món Zha Jiang Mian (Tạc tương miến) của người Trung Quốc. Nguyên liệu để làm Jajangmyeon là sợi mì (làm từ bột mì), tương (thứ tương đặc chunjang), thịt và rau cắt nhỏ, và đôi khi có cả hải sản.

댓글 없음:

댓글 쓰기