2010년 5월 5일 수요일

Jeon Do-yeon
Jeon Do-yeon (전도연) (sinh ngày 11 tháng 2 năm 1973) là một nữ diễn viên nổi tiếng cao Hàn Quốc đã giành được nhiều giải thưởng trong đó có nữ diễn viên tốt nhất tại Liên hoan phim Cannes 2007.

댓글 없음:

댓글 쓰기