2010년 5월 10일 월요일

K-popK-pop là từ viết tắt tiếng Anh của nhạc pop Hàn Quốc (còn gọi là nhạc Kayo hay nhạc Gayo), đặc biết từ Hàn Quốc. Nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc đã xuất phát từ Hàn Quốc và đã trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Sự phổ biến của K-po thường được xem là một phần của sự nổi lên của các Làn sóng Hàn Quốc, sự trỗi dậy của tính phổ biến của văn hoá Hàn Quốcđương đại ở châu Á.

Âm nhạc hiện đại Hàn Quốc xuất hiện lần đầu vào thập niên 1930. Vào thập niên 1950 và và 1960, các cuộc biểu diễn âm nhạc được tổ chức bởi các lực lượng lính Mỹ xung quanh các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc đã cung cấp cho người Hàn Quốc các ví dụ về âm nhạc hiện đại khác.

댓글 없음:

댓글 쓰기