2010년 5월 23일 일요일

Kim Dae-jungKim Dae-jung (tiếng Hàn: 김대중, Hán-Việt: Kim Đại Trung; 3 tháng 12 năm 1925 - 18 tháng 8 năm 2009), ở Việt Nam quen gọi là Kim Tê Chung là một tổng thống của Hàn Quốc. Ông làm tổng thống từ25 tháng 2 năm 1998 đến 25 tháng 2 năm 2003.

Năm 2000, Kim Dae-jung được trao giải Nobel Hòa bình vì sự nghiệp thúc đẩy dân chủ và quyền con người ở Hàn Quốc và Đông Á, đặc biệt là việc nối lại hòa bình với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

댓글 없음:

댓글 쓰기