2010년 5월 23일 일요일

Kim Young-samKim Young-sam hay Kim Yeong-sam (tiếng Hàn: 김영삼) là một tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc. Một số báo chí tại Việt Nam như Báo Nhân Dân dịch tên ông sang tiếng Việt thànhKim Dâng Sam. Ông làm tổng thống từ 25 tháng 2, 1993 đến 25 tháng 2, 1998.

댓글 없음:

댓글 쓰기