2010년 5월 23일 일요일

Lee Myung-bakLee Myung-bak (tên chuyển sang kí tự Latin, phiên âm: /ˈliː ˈmjʊŋˌbæk/ hoặc nguyên gốc tiếng Hàn: I Myeong-bak, phiên âm: [i.mjʌŋ.bak], Hán-Việt: Lý Minh Bác, phiên âm tên tiếng Việt là Li Miêng Pắc/Bắc) (sinh ngày 19 tháng 12 năm 1941), là Tổng thống lần thứ 10 và Tổng thống hiện nay của Hàn Quốc (hiện nay ông đang là tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ lần thứ 17). Ông từng làm thị trưởng lần thứ 32 Thành phố Seoul và hiện nay ông là đảng viên thuộc Đảng Đại Dân tộc.

댓글 없음:

댓글 쓰기