2010년 5월 23일 일요일

Lee SeungmanLý Thừa Vãn
hay Rhee Syngman hay Lee Seungman hay Yee Sung-man hoặc I/Ri Seung-man (tiếng Triều Tiên: 이승만), (26 tháng 3 năm 187519 tháng 7 năm 1965) là vị tổng thốngđầu tiên của Hàn Quốc. Ông làm tổng thống từ 15 tháng 8, 1948 đến 22 tháng 3, 1960. Có tài liệu nói ông là hậu duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường thái tử nhà Lý nước Đại Việt.

댓글 없음:

댓글 쓰기