2010년 5월 5일 수요일

Lee Young-Ae

Lee Young-Ae (sinh ngày 31 tháng 1 năm 1971) là một nữ diễn viên người Hàn Quốc, người có một số lượng người hâm mộ rất lớn ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và rất nhiều các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là ở các nước Đông Á, nơi bị ảnh hưởng mạnh của làn sóng Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기