2010년 5월 3일 월요일

Mae-un tang
Nam Triều Tiên, làm thức ăn súp hạt tiêu cá, hạt tiêu đỏ, và các loại rau khác nhau kkeulyeonaen với thực phẩm, được đặc trưng bởi hương vị nóng và cay.

댓글 없음:

댓글 쓰기