2010년 5월 2일 일요일

Mandu
Mandu (hangul: 만두) là một món ăn của người Triều Tiên, tương tự món gyoza của người Nhật Bản. Khi được nướng hoặc chiên, món này được gọi là gunmandu (군만두). Mandu thường được dùng với nước chấm pha từ xì dầu và dấm.

댓글 없음:

댓글 쓰기