2010년 5월 6일 목요일

namsadang

Các namsadang (Hàn Quốc phát âm: [namsadaŋ]) là một đoàn kịch lưu động Hàn Quốc bao gồm biểu diễn nghệ thuật nam hiện nay nhiều người thực hiện như nhào lộn, ca hát, nhảy múa và chơi như một rạp xiếc.

댓글 없음:

댓글 쓰기