2010년 5월 3일 월요일

Park Tae-hwan

Park của Hàn Quốc là một động viên bơi lội.
Bơi trong lịch sử của nước Cộng hoà đầu tiên của Hàn Quốc 400m tự do Olympic huy chương vàng trong năm 2008 và đoạt huy chương bạc ở 200m tự do.

댓글 없음:

댓글 쓰기