2010년 5월 5일 수요일

ramenMì ăn liền
(tên gọi quen thuộc là mì tôm) là món khô chiên trước với dầu cọ, thường ăn 3–5 phút sau dội nước sôi lên.

댓글 없음:

댓글 쓰기