2010년 5월 2일 일요일

SujeonggwaSujeonggwa là một Hàn Quốc truyền thống uống. Nó được làm từ khô hồng, quế, và gừng, và thường được trang trí với thông nut. Mùi vị của sujeonggwa là nhẹ nóng và cay, và đồng thời ngọt. Nó được phục vụ lạnh, thường là trong một punch bowl, và có màu đỏ nâu sẫm màu.

댓글 없음:

댓글 쓰기