2010년 5월 10일 월요일

trượt tuyếtMột trượt tuyết là một, thiết bị bằng phẳng dài đeo trên bàn chân được thiết kế để giúp người mặc trơn tru trên tuyết. Ban đầu dự định như là một trợ giúp để đi du lịch ở vùng tuyết rơi, họ là hiện nay chủ yếu được sử dụng cho mục đích giải trí và thể thao. Ngoài ra,trượt tuyết một có thể biểu thị một thiết bị tương tự được sử dụng cho các mục đích khác với trượt tuyết, ví dụ, chỉ đạo trượt tuyết.

댓글 없음:

댓글 쓰기