2010년 5월 2일 일요일

Yakgwa


Yakgwa (药 果) của mật ong và bột mì, dầu mè, mật ong, rượu và ma túy và khung nó trong bột để tạo thành thanh toán sau khi chiên bánh kẹo được trả ở Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기