2010년 6월 6일 일요일

Awating World Cup FIFA 2010: Hàn Quốc 16 Makgeollis nhất


Awating World Cup FIFA 2010: Hàn Quốc 16 Makgeollis nhất

Hy vọng rằng các đội bóng đá quốc gia Hàn Quốc sẽ làm cho nó vào vòng 16 với World Cup 2010 tại Nam Phi chỉ cần quanh góc một sự kiện nếm makgeolli được tổ chức tại Seoul (10 tháng 5) để lựa chọn quốc gia của 16 tốt nhất.

Tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp, sự kiện được nhằm thúc đẩy sự đồ uống có cồn không chỉ ở Hàn Quốc, nhưng trên toàn thế giới.

Makgeolli của mùi hương đa dạng và mùi vị đặc biệt người thân yêu của phụ nữ. Một yếu tố khác đằng sau sự nổi tiếng ngày càng tăng của các thức uống lên men là lợi ích của nó y tế.

Mười sáu của 32 makgeollis đã được lựa chọn bởi 20 giáo sư và chuyên gia trong ngành công nghiệp rượu dựa trên xuất hiện, mùi hương của họ và vị giác.

Bộ nông nghiệp và nói rằng họ sẽ tổ chức một sự kiện để lựa chọn tốt nhất tám makgeollis một lần đội Hàn Quốc tiến vào tứ kết trong năm nay của FIFA World Cup.

댓글 없음:

댓글 쓰기