2010년 6월 6일 일요일

Bibimbap cho 2.010 người

Bibimbap cho 2.010 người
paddles gỗ là gì? Để kết hợp đủ gạo, rau và dược liệu tốt để nuôi 2.010 người dân.

Ngày Thứ Ba 2 Tháng Ba 2010, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và các quan chức khác đã tập trung tại Plaza Cheonggye ở trung tâm Seoul để làm cho 3,4 m bằng gỗ rộng bát bibimbap sẽ được nộp cho Sách kỷ lục Guinness phê duyệt .

Sự kiện này được tổ chức để chào mừng 2.010 Thế giới Đông y-sinh học Expo tại Jecheon, một thành phố nổi tiếng với các thảo dược của nó.
Click vào đây để xem ảnh kích thước đầy đủ

댓글 없음:

댓글 쓰기