2010년 6월 17일 목요일

dubu-jeongol두부 전골 (dubu-jeongol) / Đậu phụ Hot Pot
Một gia vị vừa phải và trình bày cũng như các nồi nóng, được làm bằng đậu hũ, thịt bò, và rau. Nó được nấu chín ở bảng.

댓글 없음:

댓글 쓰기