2010년 6월 6일 일요일

Gà Ggochi / Bánh gạo Ggochi

Gà Ggochi / Bánh gạo Ggochi
Gợi nhớ của thực phẩm Thái "sa tế," gà ggochi là một thịt nướng kebab nướng dày dạn với một duy nhất Hàn Quốc dán ớt đỏ gọi là gochujang. Các thịt nướng kebab Hàn Quốc thường bao gồm các bánh gạo và xúc xích gà, thêm vào đó bạn có thể ăn những gì bạn muốn. Một con gà nổi tiếng là nhà cung cấp thịt nướng kebab tìm thấy gần Apgujeong Station.

댓글 없음:

댓글 쓰기