2010년 6월 21일 월요일

galbijjim갈비찜 (galbijjim) / Kho ngắn sườn
Short xương sườn, nấu chín trong một gia vị nước tương với rau các loại, chẳng hạn như cà rốt, nấm và củ cải.

댓글 없음:

댓글 쓰기