2010년 6월 6일 일요일

Gopchang người bán hàng

Hàng chục opchang (ruột nhỏ bò hoặc thịt heo) nhà cung cấp chuyên chủ yếu ở gopchang chiên và chiên sundae tụ gần Dongdaemun Stadium qua từ Doota trung tâm mua sắm. phổ biến của họ nằm ở hương vị tuyệt vời của họ và giá cả phải chăng. Bạn có thể hương vị món ăn khác nhau bên cạnh gopchang với Hàn Quốc được gọi là rượu soju.

댓글 없음:

댓글 쓰기