2010년 6월 14일 월요일

hobakjuk호박죽 (hobakjuk) / Pumpkin Cháo ăn
Ngọt ngào, êm dịu cháo được làm bằng bí ngô và bột gạo nếp. Đậu hay quả bóng gạo nếp cũng có thể được thêm vào.

댓글 없음:

댓글 쓰기