2010년 6월 14일 월요일

kimchi-bokkeumbap

2. 김치 볶음밥 (kimchi-bokkeumbap) / Kimchi Fried Rice
Một món ăn nhiều gia vị gồm cơm chiên và cắt nhỏ kim chi.Thịt bò hoặc thịt lợn cũng có thể được thêm vào.

댓글 없음:

댓글 쓰기