2010년 6월 6일 일요일

Nóng, nhiều gia vị ăn liền Hàn Quốc, ramyun đi vào Trung Đông


Nóng, nhiều gia vị ăn liền Hàn Quốc, ramyun đi vào Trung Đông

mì ăn liền Hàn Quốc, ramyun là một trong những món ăn nhẹ phổ biến nhất được tiêu thụ ở Hàn Quốc. Nhờ quản lý hoạt động của toàn cầu hóa của hansik, ẩm thực Hàn Quốc, ramyun đang xâm nhập vào các quốc gia Ả Rập.

thực phẩm lớn của Hàn Quốc làm công ty, Nongshim đã thông báo rằng công ty sẽ bắt đầu xuất khẩu sang các quốc gia Ả Rập ramyun, trong đó có Jordan, Syria và Iraq, lần đầu tiên. Có tổng cộng 440, 000 túi có đã được thông quan hải quan.
Cho đến nay, 32 quốc gia được thưởng thức hương vị của mì Hàn Quốc, và bây giờ, ramyun đã sẵn sàng để ngạc nhiên người dân ở các quốc gia Ả Rập với hương vị nóng và cay.


댓글 없음:

댓글 쓰기