2010년 6월 6일 일요일

Đoán những gì còn thiếu trong tteokgalbi!


Đoán những gì còn thiếu trong tteokgalbi!

Như bạn có thể đoán, tteokgalbi KHÔNG có tteok, bánh chưng, bánh.

Tteokgalbi là mặt đất và xương sườn ngắn nướng với hành lá và tỏi với nước tương.

Thông thường, một hỗn hợp của thịt bò và thịt lợn nướng trên than củi là. Lý do thịt lợn và thịt bò được trộn lẫn một mình là thịt bò quá khô, do đó thịt lợn được thêm vào để làm cho nó thêm béo.

Ground thịt lợn trộn với đậu phụ cũng có thể được sử dụng.

댓글 없음:

댓글 쓰기