2010년 6월 22일 화요일

oiseon오이선 (oiseon) / nhồi bông dưa chuột
Dưa chuột nhồi với thành phần đầy màu sắc, chẳng hạn như thịt bò, cà rốt, và trứng. Đó là mặc quần áo với một nước sốt dấm.

댓글 없음:

댓글 쓰기