2010년 6월 14일 월요일

ojingeo-deopbap
오징어 덮밥 (ojingeo-deopbap) / Mực xào cay với gạo
Xào mực và các loại rau, hành tây và cà rốt thông thường, trong một nước sốt cay. Đó là phục vụ trên lúa và trộn kỹ.


댓글 없음:

댓글 쓰기