2010년 6월 6일 일요일

Rainbow bánh chưng, bánh, mujigae-tteok

Rainbow bánh chưng, bánh, mujigae-tteok


Điều này có màu cầu vồng bánh gạo đẹp, được gọi là''''mujigae-tteok tại Hàn Quốc, là một món tráng miệng mềm và ngon. Nếu bạn không thể có đủ trong kỳ nghỉ năm mới âm lịch, xem video này và cố gắng làm cho một cho mình!댓글 없음:

댓글 쓰기