2010년 6월 16일 수요일

samgyetangGà (samgyetang) / Chicken Soup Sâm
Toàn bộ trẻ gà nhồi với nhân sâm, gạo nếp, ngày Hàn Quốc và tỏi. Nó được công nhận rộng rãi như là một bữa ăn, tăng cường năng lượng trong mùa hè.

댓글 없음:

댓글 쓰기