2010년 6월 14일 월요일

sôi ManduManduguk là một loạt các món canh của Hàn Quốc (guk) được thực hiện bằng cách đun sôi Mandu
nhồi với thịt xay, và một điền vào một canh thịt bò

댓글 없음:

댓글 쓰기