2010년 6월 16일 수요일

ugeoji-galbitangĐặt lưng sườn (ugeoji-galbitang) / Cải bắp và ngắn Rib Soup
Soup được làm bằng lá bắp cải xanh và dán đậu tương, trong một canh sườn ngắn.

댓글 없음:

댓글 쓰기