2010년 7월 22일 목요일

Air City

Air City
Bộ phim "Air City" đã được nhận được nhiều sự chú ý do sự đúc của Choi Ji-Woo, trở về từ một break 3 năm, và đối tác của mình, Lee Jung-Jae, người đã trở lại truyền hình sau 8 năm trên bộ phim màn hình. Quay phim diễn ra tại Sân bay quốc tế Incheon, đã được chụp một khu vực hạn chế cho đến gần đây, cho hành động này giống như bộ phim / nhạc kịch xưa.

댓글 없음:

댓글 쓰기