2010년 7월 20일 화요일

Andong

[Giới thiệu] Andong
Andong là nhà của Nho giáo ở Hàn Quốc. Trong suốt triều đại Joseon, Andong điểm thu hút của các học giả Khổng giáo trở thành một thành phố tiên phong trong Nho giáo nghĩ. Thành phố này cũng có số lượng cao nhất của các trường tư từ các triều đại Triều Tiên cũng như các trường học Nho giáo. Cho đến nay, Andong vẫn có khoảng 26 trường tư từ triều đại Joseon. Thành phố này cũng hoạt động như một nhà lớp quý tộc trong thời kỳ Joseon. Nhiều nhà cửa của tầng lớp quý tộc vẫn còn đứng ở Andong, một số được giữ lập bởi những người thân của chủ sở hữu ban đầu. Một số nhà đã thành lập phòng nhà khách. Hai trong số các địa điểm nổi tiếng nhất là Jirye Art Village và musiljongtaek Jeonju Ryussi-(Ryu cao quý của gia đình bất động sản).Đây là những nơi tuyệt vời để trải nghiệm những tinh hoa của lối sống truyền thống của Hàn Quốc.

Andong đã trở thành một khu du lịch nổi tiếng từ bao giờ Queen Elizibeth viếng thăm vào năm 1999. Cô dành thời gian sinh nhật ở Andong thăm những nơi như Hahoe Village, Dosan trường Nho giáo, Nho giáo Byeongsan School, Bongjeongsa Temple, Icheon-dong Soekbulsang (Phật khắc trên đá granite), Sinse-dong Chilcheeung Jeontap (7 câu chuyện chùa), Dongbu-dong Ocheung Jeontap (5 câu chuyện chùa), Ocheon di tích của trang web, Andong Folk Village, và Andong Soju Museum.

Lễ hội nổi tiếng nhất ở Andong là Andong Mask Dance Festival được tổ chức hàng năm bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng chín và đang chạy trong 10 ngày. Một số Andong nổi tiếng nhất của loại thực phẩm có nguồn gốc bao gồm jjimdak (cay hấp gà) và heotjesatbap (món ăn bimbimbap giống như ăn với rau truyền thống được sử dụng trong nghi lễ tổ tiên lễ), món ăn phổ biến khác là geonjinguksu (mì), kalguksu (làm bằng tay phở), và Andong sikhye (gạo lên men punch). Một sản phẩm nổi tiếng của khu vực này là soju Andong (Hàn Quốc rượu).

댓글 없음:

댓글 쓰기