2010년 7월 22일 목요일

Bad Love

Được coi là một nhạc kịch xưa truyền thống, Bad Love reamins rất phổ biến và được yêu bởi người xem, do phần lớn sức hấp dẫn của Kwon Sang-woo, người đã trở về truyền hình sau khi một gián đoạn hai năm. bộ phim này là một chương trình chất lượng cao tính năng động mạnh mẽ, như các diễn viên Lee Yo bao gồm-won, người gần đây đã rất tích cực, Cha Ye-ryeon, một ngôi sao mới nổi lên, và Kim Seong-su, một diễn viên ngôi sao trong những người tốt nhiều bộ phim truyền hình và phim. Mỗi tập phim của Bad Love là rất phổ biến kể từ khi bộ phim truyền hình gần đây không giống như nhiều người, đặc biệt này là một nhạc kịch xưa truyền thống hơn là một hợp thời trang một.

댓글 없음:

댓글 쓰기