2010년 7월 19일 월요일

Balhae (698-926)

Balhae(698-926)

Vương quốc Balhae bắt đầu xuất hiện cũng giống như vương quốc Goguryeo đã nằm trên bờ vực sụp đổ. Tổng Goguryeo, Balhae Dae Joyeong thành lập cùng với đội quân của ông về nhân dân di dời. Tại một điểm, Balhae trở nên mạnh mẽ rằng nó đã có thể có được vùng lãnh thổ ở khu vực phía bắc và phía đông của Trung Quốc. Vào những thời điểm, nhà Đường của Trung Quốc được gọi Balhae là 'các nước mạnh bằng đường biển ở phía đông.' Tầm quan trọng của Vương quốc Balhae là rất lớn được thừa kế từ Goguryeo, kể cả đất mà nó đã có thể lấy lại.

댓글 없음:

댓글 쓰기