2010년 7월 22일 목요일

Beethoven Virus


Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Beethoven Virus là câu chuyện của một dàn nhạc trong khu vực những người đấu tranh để thành công bịnh ghẻ của chó đập tất cả các tỷ lệ cược. Ban đầu các thành viên dàn nhạc, người không phải là chuyên gia và có tài năng khác nhau đến từ tất cả các hàng của cuộc sống, là sợ hãi của dây dẫn đáng sợ của mình, Kang Maestro, nhưng họ cuối cùng đã thống nhất bởi tình yêu của họ về âm nhạc cổ điển. Bộ phim có một hiệu suất tuyệt từ diễn viên Kim Myung min-, và bắt đầu một cơn sốt tại Hàn Quốc cho âm nhạc cổ điển. Nó được sản xuất bởi Lee Jae-gyu, người trước đây sản xuất Thời trang thập niên 70 và Damo, và đặc trưng ngôi sao như Kim min-Myung, Lee Ji-ah của Taewang Sasingi, Jang Keun-suk, và các diễn viên khác hỗ trợ mạnh mẽ.

댓글 없음:

댓글 쓰기