2010년 7월 19일 월요일

Bibimbap

Bibimbap
Bibimbap là một món ăn Hàn Quốc phổ biến. Từ này có nghĩa là "cơm trộn" hoặc "hỗn hợp bữa ăn." Bibimbap là phục vụ như là một bát gạo trắng ấm đứng đầu với namul (rau xào và khô), thịt bò, trứng một chiên, và gochujang (chile tiêu dán). Các thành phần được khuấy thật kỹ với nhau, như được thấy trong hình dưới đây, chỉ cần trước khi ăn. Nó có thể được phục vụ hoặc lạnh hay nóng.

Các bibimbap lớn nhất đã được thực hiện vào ngày 30 tháng 5 năm 2007 bởi 27 cựu sinh viên Hiệp hội các trường Đại học Mokwon. Nó bao gồm 19 thành phần và cân nặng một £ 1.150 lớn. Nó đã cho 1.500 người dân để ăn bữa ăn ngon.

Korean food-Bibimbap
Korean food-Bibimbap Korean food-Bibimbap

댓글 없음:

댓글 쓰기